Kosten

De kosten van een kompleet verzorgde uitvaart liggen gemiddeld tussen de € 4.800,00 en € 9.000,00.
Dit is niet alleen afhankelijk van een crematie of begrafenis, maar zeker ook van uw specifieke wensen.
Gaat het b.v. om een algemeen graf of een ‘eigen graf’. Daarin alleen al zit een groot verschil in kosten.

Is het een plechtigheid met grote belangstelling of juist een ceremonie in besloten kring?
Volgauto’s, duurdere kist, consumpties na afloop van een uitvaart, advertenties in een dagblad?

Dit soort keuzes bepalen uiteindelijk hoe hoog de kosten van de uitvaart worden.